PHÁP LÝ DỰ ÁN THE EDEN ROSE

The Eden Rose hiện đã có đầy đủ các giấy tờ pháp lý cần có của một dự án để được mở bán chính thức.

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THE EDEN ROSE